Tisztségviselők

Esperes:
– Hella Ferenc

Egyházmegyei lelkészi főjegyző:
– Bartha Béla

Egyházmegyei világi főjegyző:
– Vass Pál

Egyházmegyei lelkészi tanácsosok:
– Andrási Károlyné Tóth Franciska Ilona
– Győri-Daniné Tóth Anett
– Konc Gáll László
– Dr. Petró László
– Riedling-Kovács Szilvia
– Szabó Levente

Egyházmegyei világi tanácsosok:
– Benke Lászlóné
– Berkes Gábor
– Csanádi József
– Farkas Bálint
– Dr. Nyerges József
– Dr. Tapazdi Tamás

Egyházmegyei lelkészi jegyző:
– Uszkay Huba

Egyházmegyei világi jegyző:
– Gubricza Balázs

Zsinati lelkészi tag:
– Hajdú Zoltán Levente

Egyházmegyei jogtanácsos:
– Dr. Mile Szilvia

Egyházmegyei számvevő:
– Kovács Etelka

Gazdasági bizottsági tag:
– Székelyné Kiss Emese

Egyházmegyei pénztáros:
– Halászi Attiláné

Egyházkerületi lelkészi tanácsosok:
– Bartha Béla
– Konc Gáll László
– Uszkay Huba

Egyházkerületi világi tanácsosok:
– Vass Pál
– Berkes Gábor
– Farkas Bálint

Egyházkerületi lelkészi közgyűlési tagok:
– Bartha Béla
– Konc Gáll László
– Uszkay Huba
– Győri-Dani Tóth Anett
– Dr. Petró László
– Szabó Levente

Egyházkerületi világi közgyűlési tagok:
– Vass Pál
– Berkes Gábor
– Farkas Bálint
– Csanádi József
– Dr. Tapazdi Tamás
– Torma Sándor