Bejegyzések tőle webadmin

Somogyi segítség a horvátországi földrengés károsultjainak

Hétezer eurót gyűjtött össze a Somogyi Egyházmegye, amit Sziszeken adott át Vlado Kosic katolikus püspöknek Hella Ferenc, az egyházmegye esperese és Szenn Péter a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke. Horvátországba, a korábban földrengés sújtotta Sziszek városába vittek adományt katolikus testvéreinknek magyar reformátusok. A Somogyi Egyházmegye több mint harminc gyülekezete, a felvidéki Zselíz református közössége […]

Mindeddig megsegített minket az Úr

A Zalai-dombság délkeleti részén fekszik Galambok község, Nagykanizsától nem messze. Neve a hagyomány szerint onnan ered, hogy a sok apró, fehérre meszelt ház messziről úgy tűnt, mint a galambok a mezőségben. A hajdan nagyszámú református gyülekezetnek évekig nem volt saját lelkésze. Most, egy fiatal lelkipásztort vezetett az Úr hozzájuk. Megtartani, gyarapítani a közösséget: bizony, sok […]

Szeretetben összefogva egymásért

Nagytiszteletű Hella Ferencet édesanyja lelkésznek szánta. A konfirmációja alatt ez a szülői vágy Isten általi elhívássá ért. A partiumi Érmihályfalváról származó lelkipásztor Kolozsváron végezte a teológiát, szolgált több erdélyi és magyarországi gyülekezetben. 2009-től a Nagykanizsai Református Egyházközség megválasztott lelkésze, és idén januártól ő vezeti esperesként a Somogyi Egyházmegyét. Hosszú utat tett meg ideáig, de mint […]

Hatvanhat óvoda épül és újul meg a református egyház országos óvodaprogramjában

„Az a célunk, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akikre 15, 50 vagy 100 év múlva is büszkék lehetünk” – fogalmazott Bogárdi Szabó István püspök a Magyarországi Református Egyház Országos Óvoda Programjáról. A 2018-ban indult projekt kivitelezési munkálatai már folynak, a 2021-2022-es tanévben 3200-zal több gyermek, és közel 500 új munkatárs kezdheti az évet új, modern református óvodákban. […]

Pálma díjat alapított a Somogyi Református Egyházmegye új elnöksége

A Somogyi Református Egyházmegye újonnan megválasztott elnöksége 2020. december 20-án, Nagykanizsán megalapította a Pálma díjat. A célkitűzésünk, megköszönni és elismeréssel tisztelegni a Somogyi Református Egyházmegyében szolgálatot teljesítő lelkipásztorok, hitoktatók, óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, kántorok, gondnokok és presbiterek előtt, akik hűséges igyekezettel és engedelmes lélekkel végezték több évtizedes munkájukat-szolgálatukat gyülekezeteik épülésére és javára, Isten dicsőségére. Sub pondere […]